Од пристигнатите барања за субвенционирање на млади лица од Карпош за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола, кои денеска (вторник 05.07.2022) ги разгледуваше Комисијата за доделување на субвенции при локалната самоуправа, утврдено е дека уште пет нови кандидати ги исполнуваат критериумите за добивање на финансиска поддршка за оваа намена. Според ажурираните податоци, досега 110 кандидати  ги исполнуваат критериумите кои се пропишани во Јавниот повик кој го распиша Општина Карпош.                                                   

Во таа насока ја објавуваме листата на новите кандидати за кои денеска (вторник 05.07.2022) беше утврдено дека ги исполнуваат условите за добивање субвенции  за млади лица од Карпош, кои ќе можат да  посетуваат обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола (Б категорија):

 

Р.Б Име и презиме:

 

Број на пријава:
1 Дарио Илиоски 11-5570/1
2 Андреа Илиевска 11-5575/1
3 Мила Џидрова 11-5571/1
4 Војдан Тодоров 11-5541/1
5 Марин Стојановски 11-5576/1

 

Оттука, кандидатите кои се наведени во оваа листа, можат да изберат една автошкола (од посочените во Јавниот повик), со што преминуваат во втората фаза од постапката. Во оваа пригода ги информираме граѓаните дека листата на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за добивање на субвенцииќе биде редовно ажурирана сé додека не се исцрпат средствата за оваа намена.