Денеска, одделението за  детска, социјална и здравствена заштита ги подели хуманитарните пакети составени од производи кои карпошани ги донираа во рамки на традиционалата хуманитарна акција„ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ ЗА НАШИТЕ СОСЕДИ“.

Вработените од Општина Карпош ги доставија овие пакети до домовите на социјално загрозените семејства.