ДОБИТНИЦИ НА ПРВА КАТЕГОРИЈАСТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДОБИТНИЦИ НА ВТОРА КАТЕГОРИЈАСТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА