Општина Карпош ја објавува листата на добитниците на стипендии за талентирани спортисти за учебната 2022/2023