Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска имаше средба со проф. д-р. Рубин Земон, претседател на партијата ПОЕН и поранешен пратеник во парламентот.

На средбата стана збор за актуелната политичка ситуација во државата, особено за позицијата на помалите етничките заедници кои не се споменуваат во Уставот – Црногорците, Хрватите, Египќаните, Торбешите и други. Во разговорите посебно стана збор за барањето на Бугарија за внесување на Бугарите во преамбулата на Уставот.

Двајцата лидери потенцираа дека најдобар модел за развој на државата е граѓанскиот модел.

Рубин Земон, како етнолог истакна дека етнонимот Еѓупци е традиционален на просторите на Македонија кој има континуитет во заедницата на Египќаните.

Претседателот на ПОЕН изрази благодарност до градоначалникот и лидер на ГРОМ што неговата партија како парламентарна партија дава поддршка за внесување на Египќаните во Уставот.

Професорот Земон на градоначалникот Јакимовски му ја подари книгата „Балканскиот етнички феникс“ која е посветена на заедницата на балканските Египќани.