Општината Карпош претставува составен дел од Градот Скопје, т.е. е една од десетте скопски општини.
 

Општина Карпош е поделена на 14 единици т.н. месни заедници, од кои 12 се урбани единици,

а само две (Бардовци и Горно Нерези) се рурални единици.

 

 • Површина: 35 km2
 • Надморска височина: 362 m
 • Население: мешовито, од кои 88,52% се Mакедонци
 • Местоположба: северозападен дел од Македонија, централнозападен дел на Град Скопје
 • Вкупна површина под шума: 235,12 ha
 • Клима: средна годишна температура 13,8 оC
 • Просечни годишни врнежи: 441,2 l/m2
 • Денови со појава на дожд: 102
 • Денови со појава на снег: 9
 • Денови со магла: 14
 • Популација: 60.725 жители ( проценка од 31.12.2016)

 

Профил на општината 

Стратешки план на развој на Општина Карпош 2015-2019