Од  денеска, понеделник, 28 мај. 2018 година, почнува втората етапа  за аплицирање на карпошани за субвенции за купување на нови велосипеди  што ги одобрува Општина Карпош.

 По првичниот јавен повик, во кој граѓаните на Карпош покажаа голема заинтересираност за акцијата, согласно одлуката на Советот на локалната самоуправа, беа одобрени дополнителни  360.000 денари финансиски средства  од буџетот на Општината кои ќе бидат на располагање токму за оваа намена. И овој пат, важи истиот принцип на „прв дојден, прв услужен“, се до целосно исцрпување на предвидените средства.

Сите заинтересирани  можат да поднесат документи кај координаторот на проектот Марко Петрушевски, во Секторот за екологија и енергетска ефикасност,  (кој се наоѓа на вториот кат во ОУ „Лазо Трповски“). Апликантите  треба да понесат со себе оригинал фискална сметка со сметкопотврда од велосипедот купен од  денешниот датум натаму, заклучно со денот до кога акцијата ќе трае, како и копија од лична карта и копија од трансакциска сметка.

 Општина Карпош ќе субвенционира 30% од вкупниот износ на новиот купен велосипед, или  максимум 3.000 денари од  цената на купениот велосипед.

Како што истакна и градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, со субвенционирањето при купување на нови велосипеди, се стимулираат карпошани активно  да користат велосипеди, со што,  ќе се придонесе за намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух, а со тоа и ќе се унапреди заштитата на животната средина.