Би сакале да ги информираме граѓаните на Општина Карпош, дека овој петок (8-ми април) и сабота (9-ти април) Ј.П. „Комунална Хигиена“ ќе врши собирање на кабаст отпад (делови од мебел, предмети за домаќинство, електрични апарати).

 Би ги замолиле граѓаните на Општината, кабастиот отпад да го остават на место каде може да помине возило на Ј.П. „Комунална Хигиена“. Времето предвидено за изнесување на кабастиот отпад од Вашите домови е од  7 часот  до 11 часот