Во тек е асфалтирање на крак од улицата Козле 3 во урбаната заедница Нерези. Овој крак е во должина од 35 метри, а вакви краци, во изминатиот период се асфалтираа и на улиците Скупи 20 и Скупи 22 во Бардовци, во рамки на Проектот за асфалтирање и реконструкција на краци од улици.