Почитувани сограѓани, Сите оние граѓани на Карпош што ќе се договорат да ги тргнат паркираните возила од нивните улици

за да им се исчистат улиците од снег и мраз можат да се јават на телефонските броеви 070 235 790 и 071 261 233 со цел да се договорат кога зимската служба да интервенира.