Општина Карпош во текот на денот спроведе акција за отстранување на графити со навредлива содржина испишани по фасадите на зградите. Бојосувањето и отстранувањето на графитите ќе продолжи и во наредните денови на места каде што пораките со недолични содржини најмногу се присутни, а тоа е во населбите Карпош 1, 2, 3 и 4, Тафталиџе 1 и 2, како и во околината на урбаната заедница Владо Тасевски. Локалната самоуправа ја спроведува оваа акција со цел да се отстранат недоличните пораки исцртани низ Општината и да се сочува  културниот и урбан лик на Карпош.

 Општина Карпош апелира до сите граѓани на Општината да не ја користат креативноста за испишување графити со недолична содржина која може да поттикне верска или меѓуетничка нетрпеливост и која може да ја наруши урбаната култура.