Колективен договор

 

 

Клик и читај 

 Колективен договор за административните службеници и други вработени во Општина Карпош