ДЕТСКО КАТЧЕ ЗА НАЈМАЛИТЕ ВО КАРПОШ 2

Денеска, сабота (18.03.2017 година), со почеток во 11.45 часот, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски официјално ќе го отвори обновеното детско игралиште во Карпош 2, кое се наоѓа на  улицата „Никола Тесла“ која ги двои урбаните заедници Карпош 1 и Карпош 2.