„ВИЗА“ ЗА ДУП ЗА КРИВИ ДОЛ

Советот даде „зелено светло“ и за формирање Комисија за изработка на програмата за работа на Советот за 2015 година, кое решение исто така беше едногласно усвоен. Советот на Општина Карпош ја заокружи и процедурата околу обезбедување на инструменти за долгорочно задолжување на општина Карпош со заем кај финансиска институција.
Седница на Совет (30.12.2014)