Спортска галерија 2017/2018

Одбојкарска лига за девојчиња

Екипа: ООУ „Аврам Писевски“

 Екипа: ООУ „Војдан Чернодрински“

 

  Екипа: ООУ „Владо Тасевски“

 Екипа: ООУ „Димо Хаџи Димов“

 Екипа: ООУ „Јан Амос Коменски“

Екипа: ООУ „Лазо Трповски“

Екипа: ООУ „Петар Поп Арсов“

Екипа: ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

 

Кошаркарска лига (момчиња)

Екипа: ООУ „Аврам Писевски“

 

Екипа: ООУ „Петар Поп Арсов“

Екипа: ООУ „Вера Циривири Трена“

Екипа: ООУ „Војдан Чернодрински“

 Екипа: ООУ „Јан Амос Коменски“

 Екипа: ООУ „Лазо Трповски“

 Екипа: ООУ „Димо Хаџи Димов“

 

Ракометна лига 

 Екипа: ООУ „Аврам Писевски“

 Екипа: ООУ „Димо Хаџи Димов“

 Екипа: ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

 Екипа: ООУ „Лазо Трповски“

 Екипа: ООУ „Владо Тасевски“

 Екипа: ООУ „Војдан Чернодрински“

 

Екипа: ООУ „Петар Поп Арсов“

Екипа: ООУ „Вера Циривири Трена“