ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Претседател на Советот на Општина Карпш - Сашо Лазаровски

 

М-р Сашо Лазаровски е роден на 04.05.1978 во Скопје.

 

 

 

Магистрирал на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и се стекнал со звање Магистер по економски науки од областа на МБА Менаџмент, 2015 година

 

Дипломирал Меѓународни екомонски односи на Универзитетот за Национално и светско стопанство во Софија, Република Бугарија, 2003 година

 

По дипломирањето од 2003 до 2006 работел на позиција управител на компанија ДГПТУУ „Диабло ком“ ДООЕЛ

 

Од октомври 2006 година е во редовен работен однос во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на повеќе позиции, најнапред работи како помошник директор на Сектор за меѓународни гранични премини, потоа во Секторот за план и анализа и во Секторот за внатрешна ревизија, на позиција раководител до денес.

 

Од мај 2008 до јануари 2010 година работи во Агенција за инвестиции на Република Македонија, како економски промотор во Република Бугарија.

 

На позиција директор на ЈП „Водовод и канализација“ Скопје стапил во јуни 2010 и оваа функција ја обавувал до август 2011 година.

 

Функцијата Заменик Министер за локална самоуправа ја обавувал во период од август 2011 до април 2013 година.

 

Во април 2013 година е избран за претседател на Советот на Општина Карпош, мандат кој го обавува и денес.

 

Во рамки на својата политичка кариера и наобразба се стекнал со искуства и вештини од Политичката академија за меѓународни односи и дипломатија „Конрад Аденауер Штифтунг Академија“.

 

Тој активно ги користи англискиот, бугарскиот и францускиот јазик.

 

Лазаровски е поранешен репрезентативец на Република Македонија во ватерполо.

 

e-mail:saso.lazarovski@karpos.gov.mk; sasho.lazarovski@gmail.com

 


E-mail: saso.lazarovski@karpos.gov.mk