Прашај го секретарот

 Секретар на Општина Карпош

    Бојан Милошевски    sekretar@karpos.gov.mk